Beregninger af statisk styrke og stabilitet

Statiske beregninger udføres for at bestemme en bygnings styrke og stabilitet. Hvis du f.eks. fjerner en skillevæg, skal du beregne, om resten af konstruktionen stadig kan holde til det – og hvis ikke, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at forstærke konstruktionen. Disse beregninger kaldes også tekniske beregninger. Dette er en introduktion til statiske beregninger, som vil hjælpe med at forklare statisk analyse i detaljer, og hvordan den påvirker bygninger.

Beregne den statiske styrke ved at måle dens vægt og højde

Når du beregner den statiske styrke af en genstand, skal du måle dens vægt og højde. Dette vil hjælpe dig med at bestemme, hvor meget kraft genstanden kan modstå, før den går i stykker. Du kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig med at designe eller forstærke en bygning, så den kan modstå mere vægt uden at gå i stykker.

Afgøre, om en genstand er stabil eller ustabil ved at beregne dens tyngdepunkt

Hvis du har brug for at vide, om en genstand er stabil eller ustabil, kan du beregne dens tyngdepunkt. Hvis genstanden har et højere tyngdepunkt end den har statisk styrke, vil den statiske kraft være større end dens vægt, og den vil ikke falde ned – så i dette tilfælde viser den statiske beregning, at den er stabil.

Stabilitet beregnes med belastningen

Stabilitet er virkelig vigtigt, når du skal vide, hvor meget en bygning vil bøje sig under pres. Når den statiske styrke af en genstand er større end dens vægt, vil den ikke falde ned – men fordi bygninger er store og tunge, kan de stadig være ustabile, selv om deres statiske beregning viser, at de ikke har nok kraft til at knække dem.

Jo mere kraft der påføres en struktur, jo mindre stabil bliver den

Hvis en statisk beregning viser, at en konstruktion ikke er stabil, skal du overveje, hvor stor kraft den kan modstå, før den bukker sammen. Hvis en genstand har en statisk styrke, der er mindre end dens vægt, vil den kollapse, når der påføres mere tryk – dette kaldes bukling.

Stabilitet kan opnås ved hjælp af forskellige teknikker

Stabilitet opnås ved hjælp af forskellige teknikker, herunder tilføjelse af støttestrukturer, jævn fordeling af belastninger på bjælker og søjler og anvendelse af forskellige materialer med forskellige grader af stivhed/fleksibilitet. Denne statiske beregning er med til at sikre, at bygningen forbliver stabil under pres fra mange faktorer – f.eks. tyngdekraften eller andre kræfter som vind.